Xustificante comedor

A continuación ofrecemos o modelo para xustificar as faltas de comedor para os bolseiros/as. Lembramos que é obrigatorio xustificar TODAS as faltas para non perder as axudas do Concello.

Xustificante comedor

Anuncios