Teatro:

Infantil:
O principal obxectivo é, que a partir do xogo, os/as nenos/as descubran o seu propio corpo e personalidade, en relación con eles/as mesmos/as, co espazo, cos/as compañeiros/as e cun ou máis obxectos.
Que aprendan a activar o imaxinario a través da creación de situacións e conflitos que terán que resolver, aprendendo a desenvolverse e a resolver problemas, o cal os/as poida preparar como individuos independentes dentro dunha contorna determinada.
Recibir e aceptar normas de convivencia e de respecto cara aos seus compañeiros/as e a profesora.

Primaria:
–  Expresión corporal (o movemento como ferramenta creadora):
Consciencia corporal: como son, como me movo, como xestiono o meu propio corpo e as súas necesidades. Desenvolvemento da miña independencia.
Consciencia de grupo: son un ser independente pero non egoísta, formo parte dun grupo e fago o mellor polo ben deste. Os meus compañeiros/as necesítanme e eu a eles/as.
Outras técnicas específicas: mimo, acrobacia, o corpo no espazo (técnicas de Lecoq, Decroux, Chejov, Grotowski, Barba, etc.)

– Técnicas interpretativas:
Bases do teatro textual (realismo): a través de improvisacións primeiro, e da montaxe dunha obra despois, traballaremos a organicidad, a acción, as situacións dadas, o conflito, o espazo, o mundo interno do personaxe, o si máxico, etc. Para que os/as nenos/as obteñan un coñecemento basee do que implica o traballo actoral.
Outras técnicas específicas: adestramento vocal, análise de texto, foco, ritmo, etc

Impartido por Pia Nicoletti.


Infantil
Dia: Luns
Lugar: 
Hora: 16:00 – 17:00
Prezo: 14€/Mes

Primaria
Dia: Luns
Lugar: 
Hora: 17:00 – 18:00
Prezo: 14€/Mes

Anuncios