Música 

Expresión corporal integrada na dinámica musical, desenvolvemento psicomotor. 

Impartido por Escola Municipal de Música. 

Anuncios