Prezos comedor

Tarifas vixentes do servizo de Comedor para o curso 2018-19:

• 5 días semanais: 66€
• 4 días semanais: 60€
• 3 días semanais: 48€
• 2 días semanais: 39€
• 1 día semanal: 20€
• Menú solto de alumno esporádico: 6€

*Estos prezos poden estar suxeitos a modificación.

**Dada a alta demanda de prazas, é preciso consultar a dispoñibilidade aos membros da ANPA (698 100 575 ou anpaomuino@gmail.com). Neste momento non se recollen máis solicitudes.


Os usuarios do comedor que non sexan Socios da ANPA terán que facer unha achega de 22 euros por gastos de xestión.
Os socios non pagan os gastos de xestión.
Será imprescindible que previamente notifiquedes por escrito as persoas autorizadas para recoller aos vosos fillos e fillas.


Número de conta para o ingreso da mensualidade:

Entidad: Abanca

ES15 2080 5126 1030 4000 5572

 

Anuncios