Piscina

Piscina de Valadares:
Horario:

  • Xoves de 16:00 a 16:45
  • Xoves de 16:45 a 17:30

Importe: 30,20€

Máis que Auga de Navia:

Horario:

  • Mércores y venres de 16:30 – 17:15
  • Xoves de 15:45 – 16:30

Importe: 45,05€/cuadrimestre

Nº de conta:

ES57 2080 5126 10 3040000160

Data límite de ingreso: 17 de setembro de 2018

 

 

Anuncios