Multideporte:

Coñecementos básicos de diferentes deportes, desenvolvemento das habilidades motrices, do esquema corporal e a coordinación. Valor do esforzo e da disciplina. Aceptación da derrota. Diversión, socializacion e integración racial, física e psiquica.

Impartido por Enpé.


Infantil
Dia: Martes
Lugar: 
Hora: 16:00 – 17:00
Prezo: 15€/Mes

Anuncios