Mindfulness:

Alentando a capacidade de exploración e improvisación, priorizando a expresión dos seus sentimentos e ideas.
Mellora da capacidade de atención, aumento da concentración, prevención de condutas agresivas e violentas, desenvolvemento dunha sa autoestima, aumento do coñocemento, desenvolvemento da empatía e afirmación e manexo do control emocional.

Impartido por Punto&aparte, Psicología y Logopedia.


Infantil
Día: Mércores
Lugar: 
Hora: 16:00 – 17:00
Prezo: 15€/Mes

Anuncios