Información actividades curso 2018-19

Contacto: 604 004 656

Prégase o uso de Whatsapp ou SMS para dar avisos.


Observacións e alerxias:
É obrigatorio comunicar por escrito á Directiva da ANPA, calquera tipo de alerxia ou observación particular que atinxa aos nen@s nas actividades.

Recollida das actividades extraescolares:
Cada monitor encargarase da recollida e entrega do alumnado ás familias ou monitores da seguinte actividade.

Forma de pago das actividades:
A forma de pago é mediante domiciliación bancaria á empresa organizadora da actividade correspondente, excepto no caso de días soltos para a ludoteca ou aula matinal.

Para calquera dúbida durante o curso, podedes poñervos en contacto a través do correo electrónico anpaomuino@gmail.com ou no Whatsapp da ANPA (604 004 656).


Actividades extraescolares propostas para o curso 2019/2020

 

Anuncios