Horarios comedor

Horario de recollida: podese facer en dous momentos:
  • entre as 15.30 e as 15.40 h. (xoves 15:25-15:40)
  • entre as 15.50 e as 16 h.

Lembrar que o servizo de comedor é de 14 a 16h. A partires desta hora, o alumnado que non foi recollido puntualmente pasará a facer uso do servizo de LUDOTECA. O coste deste servizo se cargará no recibo de comedor correspondente.

Anuncios