Consello Escolar

ZONIFICACIÓN:
O pasado 21 de novembro celebrouse no CEIP Castelao unha reunión do consello escolar.
Nesta houbo a seguinte proposta: aínda que a comisión de zonificación presentou as zonas en 5 novos grupos que non houbera adscrición dun centro a un instituto.
Deste xeito, partiríamos desde cero, e sería a maneira de que todo fora na medida do posible máis xusto e equitativo, aplicando os baremos xa coñecidos á hora de optar a distintos centros.
Esta medida beneficiaríanos no servido de transporte escolar,e tamén dándonos preferencia ante os centros educativos concertados.
Esta proposta quedou aprobada polo consello escolar en presenza do representante do Concello do consello escolar, e presentada na seguinte reunión de directores de centros.

Anuncios