Aula matinal:

Co comezo do curso arrancou o servizo de aula matinal no colexio, en horario de 8.00 a 9.00 da maña.

O prezo mensual do servizo será de 25 euros nen@, 45 euros por dous irmáns e 60 por tres. Este prezo manterase o longo do curso e pagarase persoalmente en efectivo a persoa responsable da actividades (Vanesa)antes do día 7 de cada mes.

Excepcionalmente o pagamento do mes de setembro  deberá efectuarse antes do día 25 de setembro.

O prezo por asistencia a aula matinal en días puntais, será de 3 euros nen@ e deberá pagarse no momento de deixalo.

 

Anuncios