Dende o Grupo de Zonificación FOANPAS queremos expresar a nosa satisfacción pola paralización da tramitación da proposta de zonificación remitida pola inspección educativa.

Así mesmo, agardamos que a Administración renove a elaboración dunha nova proposta e que, esta vez si, sexa realmente un proceso participativo, reflexivo, transparente e consensuado coa comunidade educativa.

Con todo isto o período de matriculación en centros públicos deu comezo o día 1 de febreiro coa reseva de prazas nos centros adscritos, mantendo os criterios de adscrición vixentes, segundo o DOG de 12 de marzo de 2013 e as súas modificacións posteriores.

http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf

Fonte: María Zonificación Foanpas

A Voz de Galicia: A nova zonificación escolar non se podrá en marcha o próximo curso

 

 

Anuncios